Domov arrow Reference

REFERENCE:

 • Dvojezična strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega projektnega območja. Projekt: Dobra voda za vse. 2015
 • Operativni program s smernicami odvajanja in čiščenja odpadne vode v razprÅ¡enih naselijh projektnega območja. Projekt: Dobra voda za vse. 2015
 • Razvojni načrt upravljanja z GajÅ¡evskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij. Projekt: Dobra voda za vse. 2015
 • Mednarodna ekoremediacijska konferenca: Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evrope za izboljÅ¡anje kvalitete življenja, 21. in 22. september 2007, delno financirano s strani Ministrstva za okolje;
 • Å tudija trajnostnega razvoja Selnice ob Dravi, naročnik: Dravske elektrarne Maribor;
 • Ekoremediacije v Sloveniji – zagonski in nadaljevalni projekt, financirano s strani Ministrstva za okolje in prostor
 • Ekoremediacije kmetijskih povrÅ¡in z oljno ogrščico in pridelava biodizla, financirano s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Mestne občine Celje
 • Ekoremediacije vodnih virov za pitne namene na področju Savinjske regije
 • Možnosti uporabe ekoremediacij (ERM) na celjskem območju
 • Implementacija ERM objektov
 • Ekoremediacije v Sloveniji
 • Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo rastlinske čistilne naprave za naselje Dobje pri Planini

ERM knjiga
 

Kontakt

ERTC
Podlimbarskega 31
1000 Ljubljana
Tel: 041 845 654
E-poÅ¡ta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript