Domov arrow Izobraževanje in promocija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Pripravljamo vsebinsko orientirane programe za ekoremediacije za različne ciljne skupine (module v srednjih šolah, na višjih šolah, predmete in študijske smeri na fakultetah za vse stopnje šolanja (1., 2. in 3. stopnja) itd).

     

PRIPRAVA IN IZDAJA KNJIG, IZOBRAŽEVALNIH GRADIV

Za potrebe različnih ciljnih skupin pripravljamo znanstvene monografije, strokovne monografije, poljudnoznanstvene knjige, izobraževalna in promocijska gradiva. Pripravljamo tudi aplikativne članke, ki predstavljajo pomemben korak prenosa znanosti v uporabo.

OPREMLJANJE UÄŒNIH POTI

Opremljamo vsebinsko različne učne poti od idejne postavitve do uporabe v praksi - izbor trase, opazovalne točke, vsebino točk ter razporeditev le-teh. Izobraževalno-turistični del poti pripravimo skupaj z lokalno skupnostjo. Izobražujemo za vodenje po učnih poteh ter v skladu s sodobnimi smernicami razvoja pedagoških pristopov prenašamo uporabnikom inovativne pristope dela z javnostjo.

SEMINARJI ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Za različne ciljne skupine pripravljamo seminarje s širšega področja ekoremediacij. Vsebinsko vodimo seminarje za prsti, vode, biotsko pestrost, ekosisteme, kamnine, ekoremediacije kot celovito in interdisciplinarno področje ter drugo. Prav tako vodimo seminarje za javni nastop in metodo odprtega prostora, ki je pomemben del vešÄin.

OGRANIZACIJA IN VODENJE TERENSKIH DEL IN ANALIZ VODE IN PRSTI

Na terenu razložimo ekosistemske procese, jih spremljamo, evidentiramo in pripravimo izhodišÄa za razumevanje. Pripravimo ustrezno gradivo ter udeležencem približamo teorijo z neposrednim opazovanjem.

ORGANIZACIJA IN IZPELJAVA KONFERENC (MEDNARODNIH, NACIONALNIH)

Za povezovanje mednarodnih strokovnjakov s slovenskimi organiziramo konference. Izpeljava konference zajema pripravo, vsebinsko in organizacijsko vodenje kot tudi sodelovanje z vsemi partnerji in fizično ureditev prostora.


 

Kontakt

ERTC
Podlimbarskega 31
1000 Ljubljana
Tel: 041 845 654
E-poÅ¡ta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript