Domov arrow Revitalizacije

REVITALIZACIJA VODOTOKA

Revitalizacije vodotokov so ekoremediacije za sanacijo nepravilnih posegov v vodotokih. Z revitalizacijo ali obnovo degradiranih vodotokov skušamo ponovno vzpostaviti strukturo in funkcijo vodenega ekosistema,  z ustreznimi vodnogospodarskimi posegi. Za to se uporabljajo številne tehnike izvedene v strugi ali na obrežju vodotoka, ki omogočajo zadrževanje vode, povečanje samočistilnih sposobnosti, ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem izboljšanje ekološkega stanja vodotoka. Z revitalizacijo vodotokov zagotovimo dolgoročno trajnostno in gospodarno upravljanje z vodotokom.

Brzice

EKOREMEDIACIJSKI (ERM) MELIORACIJSKI JAREK

Z ERM metodo sanacije melioracijskih jarkov se voda uspešno zadržuje, ustvari nov habitat, očisti ostanke pesticidov, presežkov hranil in drugih onesnaževal, ki so posledica kmetijske dejavnosti in neposredno prehajajo v vodotoke in podtalnico ter tako ogrožajo  zdravje ljudi in živali.

ERM V STRANSKIH ROKAVIH VODOTOKOV

Na številnih vodotokih v Sloveniji prihaja do odvzemov vode za pitno vodo, ribogojstvo, industrijo in energetiko. Za omilitev problemov, ki se pri nizkih vodostajih v vodotokih pojavljajo, je potrebno v času visokih voda zadrževati vodo. Namen zadrževanje je kompenziranje vodnih viškov, zadrževanje visokega vala, usedanje delcev in zadrževanje strupenih ter hranilnih snovi. Za zadrževanje se lahko uporabijo stranski jarki in obvodna neuporabna zemljišÄa, kjer ustvarimo nov biotop, z novo naseljenimi vrstami rastlin in živali. Tako v sušnih obdobjih bogatimo nizke pretoke v vodotokih ter ohranjamo ekološko sprejemljiv pretok v vodotoku in omogočimo odvzem vode za uporabnike.

ERM ZA MLINŠÄŒICE

MlinšÄice predstavljajo nekakšne stranske rokave vodotokov, katerih glavni namen je danes v glavnem opušÄen. Z relativno majhnimi stroški s pomočjo ekoremediacij (vgradnja pešÄenih ter rastlinskih filtrov) dosežemo večnamensko  funkcijo (zadrževanje in čišÄenje vode, ohranjanje in večanje biotske pestrosti) določenih delov mlinšÄic.

RevitalizacijaRevitalizacijaRevitalizacija
RevitalizacijaRevitalizacijaRevitalizacija
RevitalizacijaRevitalizacijaRevitalizacija
 

Kontakt

ERTC
Podlimbarskega 31
1000 Ljubljana
Tel: 041 845 654
E-poÅ¡ta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript