JA slide show
 


Ekoremediacijski tehnološki center - ERTC

Podlimbarskega 31

1000 Ljubljana

Tel: 041 845 654

E-poÅ¡ta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
Domov
Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo
Področje Pomurja, spodnjega Podravja in Medžimurja povezuje veliko skupnih geografskih, kulturnih, razvojnih in okoljskih značilnosti, zlasti geografsko lego med Muro in Dravo. Da bi dosegli zadostno stopnjo trajnostnega razvoja na tem področju, je treba zagotoviti ustrezno upravljanje z vodami, zlasti izvajanje ustreznega zbiranja in čiščenja odpadnih voda in varovanje vodnih virov na območju. Onesnaženje podtalnice in površinskih voda, predvsem zaradi onesnaževanja iz razpršenih virov, intenzivnega kmetijstva in širjenja urbanizacije, je značilna za celotno čezmejno projektno območje.

Projekt Dobra voda za vse, se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-HrvaÅ¡ka 2007-2013 in se ukvarja s sledečo problematiko v čezmejnem področju: 
  • vpraÅ¡anje odpadnih voda iz razprÅ¡enih naselij,
  • onesnaževanje voda s strani intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin vode,
  • zaveščanje o pomenu in potencialu trajnostnega upravljanja z vodami.
Cilji projekta so:
  • izbor ekonomičnih in okolju primernih tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz razprÅ¡enih naselij,
  • z ekoremediacijami (naravnimi sistemi in procesi za varstvo in ohranitev okolja) prispevati k trajnostnemu gospodarjenju z vodami,
  • povečati prenos znanja in dobrih praks med obema državama in s pilotnimi prikazi naravnih (ekoremediacijskih) reÅ¡itev prikazati možnosti za čiščenje in zaščito voda,
  • povečati ozaveščenost o pomenu trajnostnega upravljanja voda. 
ERTC intenzivno sodeluje pri ustvarjanje skupne strategije za zaščito vodnih virov in bo predlagal operativne načrte za posamezne občine, za čiščenje in varovanje voda. ERTC sodeluje tudi pri izdelavi strategije upravljanja GajÅ¡evskega jezera. 

Na ERTC smo izvedli tudi nekaj delavnic s srednjeÅ¡olci na temo ekoremediacije in moč čiščenja vode. 

Več o projektu in izvajalcih najdete na spletni strani projekta: http://www.dobravodazavse.com/
Kontakt: Tea Erjavec E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


 
Projekt »Pijemo isto vodo«

Ekoremediacijski tehnološki center je v maju 2010 pričel z izvajanjem projekta »Pijemo isto vodo« v sodelovanju s hrvaško organizacijo Međimurskime vode Čakovec, občino Središče ob Dravi, Ljudsko univerzo Ormož ter Razvojno agencijo Čakovec . Projekt je podprt s strani SVLR v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

 

Glavni cilji projekta so: priprava skupne strategije zaščite vodnih virov na projektnem območju - občine Središče ob Dravi in Nedelišće, priprava idejnega projekta za učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Središče ob Dravi (naselja Središče ob Dravi, Obrež in Grabe), izdelava promocijsko ozaveščevalnega in izobraževalnega gradiva (publikacij) o različnih pristopih zaščite vodnih virov, s poudarkom o uporabi ekosistemskih tehnologij za zaščito in obnovo kopenskih in vodnih ekosistemov - ekoremediacij, kot izhodišče za dvostransko komunikacijo z lokalnim prebivalstvom ter osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o pomenu in načinih trajnostnega varovanja vodnih virov, ki nam nudijo eno izmed ključnih življenjskih dobrin – zdravo in kakovostno pitno vodo.

 

Ekoremediacijski tehnološki center bo v okviru projekta bistveno prispeval v vlogi svetovalca ter strokovne podpore pri implementaciji ekosistemskih trajnostnih rešitev za učinkovito varovanje vodnih virov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva in širše javnosti o pomenu zdravega življenjskega okolja. 
Mladi naravovarstveniki prisluhnili naravi

V pomladnih dneh so nam pri zasadnji rastlinske čistilne naprave na pomoč priskočili dijaki BiotehniÅ¡ke Å¡ole Maribor, ki v okviru novega izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik spoznavajo pomen ekoremediacij za varovanje narave. Na ERM poligonu so tako dijaki v sklopu praktičnega pouka spoznali pristope celostnega upravljanja s porečji, strukturo in princip delovanja rastlinskih čistilnih naprav ter pomen samočistilnih sposobnosti rek. 

 
Eko sejem (18. – 21. maj 2010) - priložnost za predstavitev rastlinskih čistilnih naprav

Med 18. in 21. majem 2010 se je v Celju odvijal Sejem ekologije in varovanja okolja - Eko sejem, na katerem smo v sodelovanju s podjetjem LIMNOS d. o. o. in Sava projektom predstavili rastlinske čistilne naprave.

Rastlinske čistilne naprave so prepoznane kot ena izmed najbolj perspektivnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene poselitve in primerne za čiščenje različnih vrst odpadnih voda, zlasti komunalnih odpadnih voda iz individualnih hiš, ekoloških, turističnih kmetij, planinskih postojank, manjših naselij itd.

Več o rastlinskih čistilnih napravah lahko najdete na www.limnos.si.

 
Rastlinske čistilne naprave – čiščenje odpadnih voda v krajinsko privlačni podobi

Rastlinske čistilne naprave poleg svoje prvotne funkcije čiščenja odpadnih komunalnih voda, hkrati predstavljajo tudi privlačen krajinski element za vaš vrt.

Na sejmu Flora (19.- 21. marcem 2010) smo tako predstavili strukturo in princip delovanja rastlinskih čistilnih naprav z dodano vrednostjo – krajinsko privlačnim videzom ureditve in večnamensko uporabo prečiščene vode v bajerju, ribniku za zalivanje vrtov, namakanje itd.

 

 

Partnerji